Засоби для роботи з базами даних

Засоби для роботи з базами даних

Система З ++ Builder не має свого формату таблиць БД, проте вона забезпечує потужну підтримку великої кількості різних СУБД як локальних (наприклад, dBase та Paradox ), так і промислових (наприклад, Informix . Sybase та InterBase ).

Засоби З ++ Builder . призначені для роботи з БД, можна розділити на два види:

До інструментів відносяться спеціальні програми і пакети, які забезпечують обслуговування БД поза розробляються. Компоненти призначені для створення додатків, що здійснюють операції з БД.


У З ++ Builder є вікно Обозревателя дерева об’єктів, яке відображає ієрархічну структуру об’єктів поточної форми. При розробці додатків баз даних це вікно зручно використовувати для перегляду структури бази даних і зміни зв’язків між компонентами. Крім того, у вікні Редактора коду є вкладка Diagram, що служить для відображення і налаштування взаємозв’язків між елементами баз даних.