Випробування і контроль якості продукції

Випробування і контроль якості продукції

Джерело: Державний стандарт Союзу РСР. ГОСТ 16504-81.
Назва: “Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення.”
Дата введення: 1982-01-01

Цей стандарт встановлює застосовувані в науці, техніці і виробництві терміни та визначення основних понять в області випробувань і контролю якості продукції.
Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для застосування в документації всіх видів, науково-технічної, навчальної та довідковій літературі.

засіб випробувань

Англійська назва: test means

технічний пристрій, речовина і (або) матеріал для проведення випробувань.

Поняттям засіб випробувань охоплюються будь-які технічні засоби, що застосовуються при випробуваннях. Так само як, перш за все, випробувальне обладнання, під яким слід розуміти засоби відтворення умов випробувань. В засоби випробувань включаються засоби вимірів, як вбудовані в випробувальне обладнання, так і застосовуються при випробуваннях для вимірювань тих чи інших характеристик об’єкта або контролю умов випробувань. До засобів випробувань слід відносити також допоміжні технічні пристрої для кріплення об’єкта випробувань, реєстрації і обробки результатів.

До засобів випробувань відносяться також основні і допоміжні речовини і матеріали (реактиви і т.п.), що застосовуються при випробуваннях.

Новини