Системи управління базами даних

Системи управління базами даних

3. Класифікація СУБД.

4. Функціональні можливості СУБД.

5. Продуктивність СУБД.

6. Режими роботи користувача з СУБД.

Система управління базами даних (СКБД) – це сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення і сумісного використання БД багатьма користувачами.

Сучасна СУБД містить в своєму складі програмні засоби створення баз даних, засоби роботи з даними і сервісні засоби. За допомогою засобів створення БД проектувальник, використовуючи мову опису даних (МОД), переводить логічну модель БД в фізичну структуру, а на мові маніпуляції даними (ЯМД) розробляє програми, що реалізують основні операції з даними (в реляційних БД – це реляційні операції). При проектуванні залучаються візуальні засоби, тобто об’єкти, і програма-відладчик, за допомогою якої з’єднуються і тестуються окремі блоки розробленої програми управління конкретної БД.

Засоби роботи з даними призначені для користувача БД. Вони дозволяють встановити зручний (як правило, графічно багатовіконний) інтерфейс з користувачем, створити необхідну функціональну конфігурацію екранного подання виведеної і вводиться (колір, розмір і кількість вікон, піктограми користувача і т.д.), проводити операції з даними БД, маніпулюючи текстовими і графічними екранними об’єктами.

Сервісні засоби дозволяють при проектуванні використанні БД залучити до роботи з БД інші системи. Наприклад, скористатися даними з табличного процесора Exсel або звернутися до мережевого сервера.

У середовищі СУБД можна виділити наступних п’ять основних компонентів: апаратне забезпечення, програмне забезпечення, дані, процедури і користувачі.

Апаратне забезпечення . Для роботи СУБД і додатків потрібен певний апаратне забезпечення. Одні СУБД призначені для роботи тільки з конкретними типами операційних систем або обладнання, інші можуть працювати з широким колом апаратного забезпечення і різними операційними системами. Для роботи СУБД зазвичай потрібно певний мінімум оперативної і дискової пам’яті, але такий мінімальній конфігурації може виявитися зовсім недостатньо для досягнення прийнятної продуктивності системи.

Програмне забезпечення. Цей компонент включає операційну систему, програмне забезпечення самої СУБД, прикладні програми, включаючи і мережеве програмне забезпечення, якщо СУБД використовується в мережі. Зазвичай додатки створюються на мовах третього покоління, таких як С, COBOL, Fortran, Ada або Pascal, або на мовах четвертого покоління, таких як SQL, оператори яких впроваджуються в програми на мовах третього покоління. СУБД може мати свої власні інструменти четвертого покоління, призначені для швидкої розробки додатків з використанням вбудованих непроцедурних мов запитів, генераторів звітів, форм, графічних зображень і навіть повномасштабних додатків.

Дані – найбільш важливий компонент з точки зору кінцевих користувачів. База даних містить як робочі дані, так і метадані, тобто дані про дані .

Процедури . до яких відносять інструкції і правила, які повинні враховуватися при проектуванні і використанні бази даних: реєстрація в СУБД; використання окремого інструменту СУБД або додатки; запуск і зупинка СУБД; створення резервних копій СУБД; обробка збоїв апаратного і програмного забезпечення, включаючи процедури ідентифікації вийшов з ладу компонента, виправлення відмовив компонента (наприклад, за допомогою виклику фахівця з ремонту апаратного забезпечення), а також відновлення бази даних після усунення несправності; зміна структури таблиці, реорганізація бази даних, розміщеної на кількох дисках, способи поліпшення продуктивності і методи архівації даних на вторинних пристроях зберігання.

Користувачі: клієнти БД, адміністратор БД, прикладні програмісти.

СУБД значно розрізняються за характеристиками і функціями. Логічно в них можна виділити три компоненти:

1. Підсистема засобів проектування являє собою набір інструментів, що спрощують проектування і реалізацію баз даних і їх додатків. Як правило, цей набір включає в себе засоби для створення таблиць, форм, запитів і звітів. В СУБД є також мови програмування і інтерфейси для них.

2. Підсистема обробки забезпечує обробку компонентів додатків, створених за допомогою засобів проектування. Наприклад, в Access 2002 існує компонент, який реалізує побудова форми і зв’язує елементи форми з даними таблиць.

3. Третій компонент СУБД – її ядро ??(DBMS Engine) виконує функцію посередника між підсистемою засобів проектування і обробки і даними. Ядро СУБД отримує запити від двох інших компонентів, виражені в термінах таблиць, рядків і стовпців, і перетворює ці запити в команди операційної системи, що виконують запис і читання даних з фізичного пристрою.

Впорядкувати СУБД можна, використовуючи різні ознаки класифікації.