Що є засобом вимірювань

Термін: Похибки вимірювань фізичних величин

При виборі вимірювального обладнання завжди стоїть типова задача – кількісно описати завдання вимірювання: що потрібно вимірювати і з якою точністю? Питання про реально необхідної точності вимірювань завжди є ключовим питанням . визначальним ціну обладнання, оскільки ця ціна (ціна повного технічного рішення) різко залежить від необхідної точності вимірювань.

Фізичні величини та похибки їх вимірювань.

Завданням фізичного експерименту є визначення числового значення вимірюваних фізичних величин з заданою точністю.

Відразу обмовимося, що при виборі вимірювального обладнання часто потрібно також знати діапазон виміру і яке саме значення цікавить: наприклад, середньоквадратичне значення (СКЗ) вимірюваної величини в певному інтервалі часу, або потрібно вимірювати середньоквадратичне відхилення ( СКО) (для вимірювання змінної складової величини), або потрібно вимірювати миттєве (пікове) значення. При вимірюванні змінних фізичних величин (наприклад, напруга змінного струму) потрібно знати динамічні характеристики вимірюваної фізичної величини: діапазон частот або максимальну швидкість зміни фізичної величини . Ці дані, необхідні при виборі вимірювального обладнання, залежать від фізичного змісту задачі вимірювання в конкретному фізичному експерименті .

Отже, повторимося: завданням фізичного експерименту є визначення числового значення вимірюваних фізичних величин з заданою точністю. Це завдання вирішується за допомогою прямих або непрямих вимірювань .

При прямому вимірі здійснюється кількісне порівняння фізичної величини з відповідним еталоном за допомогою вимірювальних приладів. Відлік за шкалою приладу вказує безпосередньо вимірюється значення. Наприклад, термометр дає значення вимірюваної температури, а вольтметр – значення напруги.

При непрямих вимірах , що цікавить нас фізична величина знаходиться за допомогою математичних операцій над безпосередньо вимірюваними фізичними величинами (безпосередньо вимірюючи напругу U на резисторі і ток I через нього, обчислюємо значення опору R = U /I ).

Точність прямих вимірювань деякої величини X оцінюється величиною похибки чи помилки, вимірювань щодо дійсного значення фізичної величини X Д .

Справжнє значення величини X Д (згідно РМГ 29-99) – це значення фізичної величини, отримане експериментальним шляхом і настільки близьке до істинного значення, що в поставленої вимірювальної задачі може бути використано замість нього.

Розрізняють абсолютну (? X) і відносну (?) похибки вимірювань.

Абсолютна похибка вимірювання це п огрешностей засоби вимірювальної техніки, виражена в одиницях вимірюваної фізичної величини. характеризує абсолютне відхилення вимірюваної величини від дійсного значення фізичної величини: ?X=XXД .

Відносна похибка вимірювання це п огрешностей вимірювання, виражена відношенням абсолютної похибки вимірювання до дійсного значення вимірюваної величини. Зазвичай відносну похибку виражають у відсотках: ? = (?X /Xд) * 100% < /strong>.

При оцінці точності непрямих вимірювань деякої величини X 1 . функціонально пов’язаної з фізичними величинами X 2 . X 3 , …, X 1 = F (X 2 , X 3 . …) . враховують похибки прямих вимірювань кожної з величин X 2 . X 3 , … і характер функціональної залежності F () . Наводимо нижче приклади обчислення похибки непрямого вимірювання для чотирьох найбільш типових функціональних залежностей.

Абсолютна похибка непрямого вимірювання фізичної величини X 1

_____________________________
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 AtCK59wEczV-oZTUA0getnvPz3V-3qlERsZCMv_YRIly8iXhwSubtGn8LOaCZTrZ f6101fab9d780c6b5d7eb9654c430ce0be557167&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme