Презентація – Технічні засоби навчання

Презентація – Технічні засоби навчання

Схожі презентації

Проектне навчання як засіб організації самостійної пізнавальної діяльності учнів Диференційоване навчання математиці як засіб розвитку навчально-пізнавальної мотивації молодших школярів Технологія групового навчання як засіб реалізації системно-діяльнісного підходу на уроках математики Гра як засіб підвищення мотивації під час навчання іноземних мов у початковій школі Проблемне навчання як засіб підвищення мотивації на уроках хімії Лекція «Засоби навчання російській мові – Засоби наочності» Особистісно-орієнтоване навчання як засіб самореалізації учнів

Слайди і текст цієї презентації

Слайд 1

1. Поняття про Тасо.
Тасо – це сукупність технічних пристроїв з дидактичним забезпеченням, що застосовуються в УВП для пред’явлення і обробки інформації з метою його оптимізації. ТСО поєднують два поняття: технічні пристрої (апаратура); дидактичні засоби навчання (носії інформації, які за допомогою цих пристроїв сприймаються).

Слайд 2

2. Основна класифікація Тасо
Класифікації Тасо різноманітні в силу ряду причин: в залежності від їх влаштування; від їх функціональних можливостей; від способу пред’явлення інформації.

Слайд 3

До основних класифікацій можна віднести наступні:
а) ТСО за функціональним призначенням (за характером вирішуваних навчально-виховних завдань); б) ТСО за принципом пристрою і роботи; в) ТСО, що розподіляються по роду навчання; г) ТСО за логікою роботи; д) ТСО за характером впливу на органи чуття; е) ТСО за характером пред’явлення інформації.

Слайд 4

Технічні засоби (ТЗ) ділять на три групи:
ТЗ, що мають навчальні лінійні програми (не залежить від правильної відповіді по кожній порції матеріалу). ТС, які мають розгалужені програми, які дають можливість просуватися по ним при наявності правильної відповіді. ТС, які мають комбіновані навчальні програми (включають обидві відповіді).


Слайд 5

Основні вимоги можна розділити на п’ять груп:
I. Функціональні. Здатність апаратури забезпечувати необхідні режими роботи. II. Педагогічні. Відповідність можливостей технічних засобів тим формам і методам навчально-виховного процесу, які узгоджуються з сучасними вимогами по навчанню і вихованню учнів, III. Ергономічні. Зручності і безпеку експлуатації ТСО, рівень шуму, зручності транспортування, ремонту, мінімальна кількість операцій при підготовці їх до роботи. IV. Естетичні. Товарний вигляд, гармонія форми, масштаб, співмірність, цілісність композиції. V. Економічні. Відносно невисока вартість при високій якості і довговічності.


Слайд 6

3. Функції Тасо
Виділяють основні чотири функції: а) Комунікативна – функція передачі інформації. Вона дає можливість сприймати аналізаторами навчальний матеріал. б) Науково-дослідницька – функція, яка дає можливість отримувану інформацію використовувати з дослідницькою метою. в) Управлінська – функція, що припускає підготовку учнів до виконання завдань і саму організацію їх виконання. г) Кумулятивна – функція об’єднання, систематизації, зберігання документалізірованной навчальної та навчально-методичної інформації в технічних комплексах і пристроях.

Слайд 7

Спасибі за увагу!