Облік оренди основних засобів у орендодавця

Право власності на передане в оренду майно залишається у орендодавця і тому воно продовжує числитися на його балансі.

Основні засоби, які передаються орендодавцем в оренду, повинні відображатися в бухгалтерському обліку відокремлено, наприклад, на окремому субрахунку, що відкривається до рахунку 01 «Основні засоби».

Вартість об’єктів основних засобів, що знаходяться в організації на праві власності, включаючи об’єкти основних засобів, передані в оренду, погашається за допомогою нарахування амортизації.

Суми орендної плати (доходи) та видатки орендодавця за переданими в оренду основних засобів повинні відображатися відповідно до норм ПБО 9/99 і ПБУ 10/99.

У разі, коли здача майна в оренду є для організації предметом діяльності, то доходи і витрати від здачі майна в оренду можуть враховуватися орендодавцем в складі доходів і витрат від звичайних видів діяльності.

До складу витрат орендодавця можуть входити амортизація переданих в оренду основних засобів, витрати на їх ремонт і ін.

У разі, коли здача майна в оренду не є предметом діяльності орендодавця, то доходи і витрати від здачі майна в оренду відносять до інших доходів і витрат.

Для цілей оподаткування прибутку в першому випадку доходи і витрати від здачі майна в оренду відносяться до доходів і витрат від реалізації, а в другому випадку – до позареалізаційних доходів і витрат.

У першому випадку доходи від здачі майна в оренду (орендна плата) враховуються по кредиту рахунку 90 «Продажі» (субрахунок 90-1 “Дохід”) в кореспонденції зі своїми рахунками обліку розрахунків (рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками») або грошових коштів.

Витрати від цього виду діяльності організацією враховуються по дебету рахунків обліку виробничих витрат або витрат на продаж, які після закінчення місяця списуються в дебет рахунку 90 «Продажі» (субрахунок 90-2 «Собівартість продажів»).

Так як в даному випадку здача майна в оренду є звичайним видом діяльності, то виручка, отримана у вигляді орендної плати, повинна включати в себе податок на додану вартість. Нарахування ПДВ відображається за дебетом субрахунка 90-3 «Податок на додану вартість» в кореспонденції з кредитом рахунку 68 «Розрахунки за податками і обору» (субрахунок 68-1 «Розрахунки з податку на додану вартість»).

Зіставленням дебетового обороту за субрахунками 90-2 і 90-3 і кредитового обороту по субрахунку 90-1 виявляється фінансовий результат, який в кінці місяця списується з дебету субрахунка 90-9 «Прибуток /збиток від продажу» на рахунок 99 «Прибутки і збитки ».

Прибуток, виявлена ??на рахунку 99 у складі кінцевого фінансового результату від здачі майна в оренду, обкладається податком на прибуток у загальновстановленому порядку.

У другому випадку доходи і витрати від передачі майна в оренду враховуються на рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Надходження, пов’язані з наданням майна в оренду, враховуються по кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 9И «Інші доходи») в кореспонденції зі своїми рахунками обліку розрахунків (рахунок 76 «Розрахунки е різними дебіторами і кредиторами») і грошових коштів.

Витрати, пов’язані з наданням майна в оренду (включаючи амортизацію по атому майну), обліковуються за дебетом 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-2 «Інші витрати») в кореспонденції зі своїми рахунками обліку витрат і витрат на продаж.

Сума нарахованої амортизації за основними засобами, зданих в оренду, відображається за дебетом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-2) в кореспонденції з рахунком 02 «Амортизації основних засобів».

На цьому ж субрахунку відображається нарахування ПДВ від суми надходжень, пов’язаних зі здачею майна в оренду.

Зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-2 і кредитового обороту по субрахунку 91-1 виявляється фінансовий результат, який в кінці місяця списується з дебету субрахунку 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат” не рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Прибуток, виявлена ??на рахунку 99 у складі кінцевого фінансового результату від здачі майна в оренду, обкладається податком на прибуток в загальному порядку.

Надходження орендної плати відображається за дебетом рахунка 51 «Розрахункові рахунки» та кредитом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» *

У разі, коли здача майна в оренду не є звичайним видом діяльності, в бухгалтерському обліку орендодавця, операції по здачі об’єкта основних засобів в оренду з подальшим щомісячним отриманням орендної плати можуть бути відображені наступними проводками: