Гасіння пожеж водою

Гасіння пожеж водою.

Одне з важливих переваг води як засобу огнетушения – постійна наявність її в будь-якій лабораторії практично в необмеженій кількості. Для гасіння невеликих вогнищ полум’я завжди можна взяти воду в найближчому водопровідному крані. При необхідності подачі великої кількості води користуються внутрішнім пожежним водопроводом.

Особливо ефективним є застосування води для гасіння звичайних твердих горючих матеріалів – дерева, паперу, вугілля, гуми, тканин, а також добре розчиняються у воді ГР – ацетону, нижчих спиртів, органічних кислот. Вода – Найкращій засіб для гасіння палаючої одягу. Ефективність води різко підвищується при подачі її в зону горіння у вигляді розпорошених струменів (діаметр крапель від 0,3 до 0,8 мм). При цьому зрошується набагато більша поверхня, витрата води знижується, а її охолоджуючу дію значно підвищується.

Охолоджувальне і змочувальну дію води використовується не тільки для гасіння вогню, але і для запобігання поширенню полум’я. У тих випадках, коли вогнище загоряння не вдасться швидко ліквідувати первинними засобами вогнегасіння, водою обливають розташовані поблизу матеріали – меблі, обладнання, газові балони, якщо їх неможливо винести.

Однак, незважаючи на очевидні переваги і в ряді випадків високу ефективність води, як вогнегасної засоби, в умовах лабораторій область її застосування досить обмежена. Вода має значну електропровідністю і тому не може бути використана для гасіння палаючого електрообладнання, що знаходиться під напругою. Не можна застосовувати воду, якщо в зоні пожежі знаходяться речовини, бурхливо з нею реагують (див. Нижче).

Вода неефективна при гасінні палаючих вуглеводнів та інших що не змішуються з нею рідин, якщо їх щільність менше одиниці.

У деяких випадках застосування води призводить не до припинення, а до посилення горіння, оскільки горючі рідини спливають і продовжують горіти на поверхні води, причому площа горіння значно збільшується.

Особливо небезпечне потрапляння, води в палаючі масляні лазні або інші ємності з палаючими висококиплячих рідинами або плавкими при нагріванні твердими речовинами.

В залежності від кількості води і температури рідини відбувається або бурхливий спінювання, або розбризкування і викид рідини, що горить, що призводить до різкого посилення інтенсивності горіння і розповсюдження його вогнища.

Відомі випадки важких опіків обличчя та рук при спробах погасити водою палаюче в лазні масло. У той же час розпорошеними водяними струменями з діаметром крапель не більше 0,8 мм можна з успіхом гасити багато висококиплячі горючі рідини, в тому числі дизельні, трансформаторні і мастила, гас і т. П.

Не можна не рахуватися також з тим, що вода може необоротно пошкоджувати обладнання, прилади, робочу документацію, причому не тільки в аварійному приміщенні, а й на нижніх поверхах. Невиправдане її застосування для гасіння невеликих, загорянь іноді може принести більше шкоди, ніж безпосереднє дію вогню.

Нижче наведено короткий перелік речовин, при наявності яких в зоні пожежі ні в якому разі не можна застосовувати воду та інші вогнегасні засоби на основі води:

Характер взаємодії з водою

Лужних металів органічні похідні RM

Дуже бурхливо реагують, продукти реакції спалахують

Багато негорючі тверді і рідкі неорганічні речовини – хлорид алюмінію, тетрахлорид титану, оксид кальцію, сірчана кислота, олеум, хлорсульфонова кислота і ін. При взаємодії з водою утворюють негорючі продукти, але виділяють велику кількість теплоти, що може привести до вибухонебезпечного викиду .

Сильний екзотермічний ефект при контакті з водою деяких органічних речовин, наприклад ацетилхлориду, оцтового ангідриду та ін. Призводить до випаровування вихідної речовини і горючих продуктів реакції і утворення великої обсягу вибухонебезпечної суміші. Небезпечно також розбризкування агресивних рідин.

Деякі неорганічні речовини, наприклад тіонілхлорид, оксалілхлорид і ін. Виділяють при взаємодії з водою токсичні і їдкі гази (НСl, СО, S02), що збільшують число небезпечних факторів пожежі.

повернутися до початку розділу “Техніка
безпеки в хімічній лабораторії”